שומרי השלום נקרעו בין יישוב סכסוך למאבק נגד קוביד -19 ~ #REUTERS: Health

שומרי השלום נקרעו בין יישוב סכסוך למאבק נגד קוביד -19 ~ #REUTERS:

אפריל 11, 2020

"שומרי השלום אינם התרופה לקוביד -19, אך הם אכן ממלאים תפקיד במאבק נגד הנגיף", אמר שומר השלום של האו"ם ז'אן