שומרי השלום נקרעו בין יישוב סכסוך למאבק נגד קוביד -19 ~ #REUTERS:
הכלה מוחלטת של ליברווילה וסביבתה מיום ראשון ~ #AFP:
המשטרה בניני שולטת בלבישת מסכות נגד וירוס ~ # AFP: